Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die gebruik maken van de diensten van Fit van Nature of deelnemen aan de sportactiviteiten van het Natural fit programma.

Begripsbepaling

Consult: dienstverlening en begeleiding ter bevordering van de gezondheid op basis van een 1 op 1 gesprek.
Activiteit: Bokslessen zowel personal als groepstraining en personal training.
Producten: Maandabonnement, losse les, rittenkaart; maar ook suppletie op basis van uw gezondheidsinterventie.

Algemene voorwaarden Fit van Nature Orthomoleculaire therapie.

Fit van Nature staat voor professionele begeleiding en zal er alles aan doen om dit de juiste vorm te geven.
Ø Wanneer u gebruik maakt van een van de diensten van fit van Nature en u hebt hiervoor een afspraak gemaakt, dient u zich hiervoor bij afwezigheid tijdig af te melden. Tijdig betekent minimaal 24 uur voor aanvang van het consult.
Ø Wanneer u zich niet minimaal 24 uur van tevoren afmeld zal 50% van het consultbedrag in rekening worden gebracht.
Ø Tijdens het consult is het niet toegestaan om foto/video opnames te maken van hetgeen er wordt besproken. Fit van Nature doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en verwacht van de klant datzelfde.
Ø Betalen van een consult gaat middels facturering.

Fit van Nature verwacht dat de klant, vanaf de consultdatum, binnen 14 dagen het bedrag heeft overgemaakt.

Ø Fit van nature heeft altijd een adviserende rol. Wanneer het advies niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is terugvordering van een bedrag niet mogelijk. De klant kan er vanuit gaan dat we er alles aan doen om wel het gewenste resultaat behalen
Ø Wanneer er klachten zijn van welke aard dan ook is het gewenst dat de klant dit eerst met de behandelend therapeut bespreekt alvorens men stappen onderneemt.

Aansprakelijkheid

Ø Deelname aan Natural fit activiteiten is op eigen risico en we zijn niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel tijdens een activiteit. Deelnemen aan een activiteit tijdens het Natural fit programma is geheel op eigen risico.
Ø Kosten van enig ongeval of letsel kunnen dus ook niet verhaald worden en zal de deelnemer of deelnemende organisatie zelf op zich moeten nemen.
Ø Fit van Nature is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vernieling van meegebrachte eigendommen. We adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de training.
Ø De verantwoordelijk ligt volledig bij de deelnemer van een activiteit en Fit van Nature is hier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.

Privacy

Ø Persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie zal nooit worden gedeeld met anderen. De gegevens die door de klant verstrekt worden zullen alleen gebruikt worden voor de administratie en medische gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. het consult en de behandeling.
Ø Tijdens het volgen van de training van Natural fit is het mogelijk dat er foto/video materiaal wordt gemaakt ten behoeve van social media of promotie. De deelnemer die dit niet wenst dient dit tijdig aan te geven bij de trainer. Wanneer dit niet wordt aangegeven gaat men hiermee akkoord.
Ø Achteraf aansprakelijk stellen van het publiceren van beeldmateriaal is dus niet mogelijk.